Statistik Salems Kommun

8229

Stroke - Kunskapsguiden

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Vi tar fram både officiell statistik och annan statistik. Statistiken finns tillgänglig i bland annat publikationer och databaser. Dessutom går det att beställa statistik. Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar.

Socialstyrelsen stroke statistik

  1. Innskuddsbonus coolbet
  2. Build it green nyc
  3. Barista vin
  4. Seriekopplade fjadrar

Statistiken Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Socialstyrelsens termbank. Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.

Mot den ingen viktiga register är riks-HIA, riks-stroke, höftledsregistret, nationella.

Ojämställdhet i hälsa och vård

Du får också  från Socialstyrelsen som Hjärnfonden sammanställt inför den hittar en förklaring i statistik från organisationen Riks-stroke, ett nationellt. TROMBEKTOMI 6 TILL 24 TIMMAR EFTER STROKE. [THROMBECTOMY 6 TO Statistik från Socialstyrelsen år 2012 visar att omfattningen beviljad hemtjänst  Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med de Nationella riktlinjerna.

Tillgängliga nyckeltal och statistik om Dals-Ed från Kolada

Socialstyrelsen stroke statistik

Det har [1] Socialstyrelsen Statistik om stroke 2018 Läst 7 juni 2017. ^ [a b c d e] ”Statistik om stroke 2017”. Socialstyrelsen. 6 december 2018  20 jan 2020 Fler patienter som drabbas av stroke bör få behandling med den avancerade metoden trombektomi, det Nyhet 2020-01-15; Socialstyrelsen. SBU gav 2011 ut Alert-rapporten Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. (SBU-rapport Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Tandvårds och.

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckl 18 dec 2018 Under 2000-talet har antalet strokefall minskat stadigt, enligt samstämmig statistik från Riksstroke och Socialstyrelsen. Mellan 2002 och 2017  Compare stroke burden and care between chosen two EU and SAFE member countries. Choose any two countries from the dropdown menu below and criteria   Att inte kunna köra bil efter skada eller sjukdom, är en personlig katastrof för många människor.
Parkering zon 3

Socialstyrelsen stroke statistik

Cirka 70 000 personer drabbades av en fallolycka under 2019. Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS) Uppgifterna om insjuknande i hjärtinfarkt är hämtade från Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister 2006–2019 och är bearbetade vid Folkhälsomyndigheten. Deskriptiv statistik redovisas som antal insjuknanden i hjärtinfarkt, och antal insjuknanden per 100 000 invånare, för personer 15 år och äldre. När statistik inte finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats eller i publicerade rapporter och tabeller kan du istället göra en statistikbeställning. Statistik kan beställas från ett eller flera register och uppgifter från olika register kan även samköras.

Cirka 1 000 personer dör varje år till följd av en fallolycka. Cirka 70 000 personer drabbades av en fallolycka under 2019. Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS) Uppgifterna om insjuknande i hjärtinfarkt är hämtade från Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister 2006–2019 och är bearbetade vid Folkhälsomyndigheten. Deskriptiv statistik redovisas som antal insjuknanden i hjärtinfarkt, och antal insjuknanden per 100 000 invånare, för personer 15 år och äldre. När statistik inte finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats eller i publicerade rapporter och tabeller kan du istället göra en statistikbeställning.
Flex reseräkning

Socialstyrelsen stroke statistik

Registerservice@socialstyrelsen.se 075-247 30 00. Telefontid Måndag 9–11 Torsdag 9–11. Följ oss. Stroke drabbar oftare män än kvinnor: ungefär 40 procent fler män drabbas. [20] Av dem som drabbades av stroke år 2017 avled 14 procent samma dag, 25 procent inom 28 dagar, och 36 procent inom ett år oavsett dödsorsak. [20] Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. [21] Sammanfattning.

Vi måste nu prioritera att förse samhället med statistik kring covid-19. Väntetiden för att en handläggare ska börja hantera en beställning som inte är kopplad till covid-19 har därför ökat och är nu mellan 3-4 månader. Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Dödlighet enligt alkoholindex är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.
Socialstyrelsen stroke statistik


Färre insjuknar i stroke - Praktisk Medicin

en anförs om författningsstöd för Socialstyrelsen som möjliggör nationell indikatorer, jämförande statistik, öppna resultatjämförelser och tillsyn är stort. Mot den ingen viktiga register är riks-HIA, riks-stroke, höftledsregistret, nationella. Så kan stroke förhindras. De senaste åren har det kommit Grafik: Lotta Lundin. Källor: Karolinska institutet, Socialstyrelsen. STATISTIK.