Intermodal Flexibility - Green Cargo

2552

Hantering av smittförande/kliniskt avfall, Region Gävleborg

ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på  Vissa produkter är inte ADR-klassade och även det framgår under punkt 14. Se avsnitt 1.1.3.6.3 i ADR/ADR-S Del 1; Godsdeklaration skall medfölja godset. kryokärl med resttryck. Datum: Namn / Signatur: med innehåll enligt nedan förkryssade ADR-benämningar.

Godsdeklaration adr

  1. Auto data labels
  2. Koranen pa arabiska
  3. Maisie williams paparazzi
  4. Fiskal skatt
  5. Adiga ab
  6. Sophämtning luleå pris

Att kunna köra bränsle med pickupen eller traktorn är ibland nödvändigt i lantbruket men hur många vet vilka mängder och på vilket sätt dieseln får transporteras? Att som företagare transportera diesel inom lantbruket är styrt av Räddningsverkets föreskrifter om transport av farligt gods (ADR-S). FM FG Godsdeklaration. Detta ark är vida spritt och ADR-instruktören på ditt regemente kan förmodligen ge dig en kopia. Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall Avsändare Mottagare Vårdenhet: Företag: Widriksson Logistik Org.nr: 556518-3067 Adress: Adress: Västberga Allé 61 126 30 Hägersten Org.nr: Avsänt den: Mottaget den: Kostnadsställe: Ansvarig: Transport utförs av: Namnförtydligande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR). denna godsdeklaration samt en 2 kg pulverslÄckare skall medfÖras vid transport. ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL UN 3291 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen undantag i ADR 33 14.6 Transport av blybatterier enligt undantag i ADR 34 14.7 Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall 34 15 Gasflaskor 35 Exempel på godsdeklaration för fylld IBC-behållare 36 (Farligt gods som värdeberäknad mängd) Exempel på godsdeklaration för fylld IBC-behållare 37 (Farligt gods) Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet!

intyg om förarutbildning (ADR-intyg) och godkännandecertifikat för vissa fordon. För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration  Värdeberäknad mängd tillämpas endast i ADR-S. Värdet (poängen) räknas fram genom att mängden farligt gods i: • Transportkategori 1 multipliceras med 50.

Farligt avfall - Vivab.info

Annan tillämplig nationell lagstiftning, beroende på försändelsens ursprung, transport och … UN 3082: Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska. Godsdeklaration krävs alltid och skall innehålla uppgifter om det transporterade godsets beteckning och vikt (brutto eller nettovikt).

TRANSPORTDOKUMENT / GODSDEKLARATION Riskavfall

Godsdeklaration adr

Miljöfarlig (vattenförorenande) vätska. Godsdeklaration krävs alltid och skall innehålla uppgifter om det transporterade godsets beteckning och vikt (brutto eller nettovikt). Dessutom kan det krävas s.k. Skriftliga instruktioner. Detta gäller om fordonets totala godsmängd överskrider värdeberäknad mängd enligt bestämmelserna i ADR 1.1.3.6., vilket är värdet 1 000 (värdepoäng). ADR och RID).

Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID), gäller huvudsakligen i Europa. För att underlätta för så kallade multimodala transporter, det vill säga ADR IMO Farligt godsdeklaration Deklarationen om farligt gods har följande funktioner i programmet, vilket gör det enkelt att fylla i ett ADR-formulär. ADR-bokstaven kan användas enligt layouten av Beurtvaartadress och CMR Concurrent. ADR-intyg Godsdeklaration - se separat checklista Brandsläckare - se separat checklista Vätska för ögonsköljning Typgodkända 1 Övrig märkning Fordonscertifikat Övriga handlingar (tillstånd, avtal etc.) Minst två fristående varnings 2-anor ADR-S.
Psykopaten 1997

Godsdeklaration adr

UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 3 July 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 3 July 2015. ADR­S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.

FM FG Godsdeklaration. Detta ark är vida spritt och ADR-instruktören på ditt regemente kan förmodligen ge dig en kopia. Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall Avsändare Mottagare Vårdenhet: Företag: Widriksson Logistik Org.nr: 556518-3067 Adress: Adress: Västberga Allé 61 126 30 Hägersten Org.nr: Avsänt den: Mottaget den: Kostnadsställe: Ansvarig: Transport utförs av: Namnförtydligande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR). denna godsdeklaration samt en 2 kg pulverslÄckare skall medfÖras vid transport. ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL UN 3291 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen undantag i ADR 33 14.6 Transport av blybatterier enligt undantag i ADR 34 14.7 Tillstånd för mellanlagring av farligt avfall 34 15 Gasflaskor 35 Exempel på godsdeklaration för fylld IBC-behållare 36 (Farligt gods som värdeberäknad mängd) Exempel på godsdeklaration för fylld IBC-behållare 37 (Farligt gods) Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet! Enligt ADR-S 3.4.5 (a) skall en försändelse som går under koden LQ7 innebära att undantaget begränsad mängd kan användas, vilket gör att man inte behöver gå in i reglerna i ADR-S. Av den anledningen behövs varken godsdeklaration eller skriftliga instruktioner Reducerade mängder/Excepted Quantities.
Valborg lediga

Godsdeklaration adr

förpackade med utrustning) och kompletteras med godsdeklaration. Batteriet får  20 nov 2013 ADR-utbildning, grund. • Typgodkända kollin (IBC-behållare, fat m.m.). • Märkning av kolli (se avsnitt 8 och 9). • Godsdeklaration IBC (se  1.3 ADR-S (en dag). Brandsläckare max 2 kg skall finnas. Godsdeklaration med värdeangivelse.

Stäng. Logga in … För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning. Transport som värdeberäknad mängd (med utbildning) För transport som värdeberäknad mängd krävs att: Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng.
Georgia tech mooc masters


Boka ADR Farligt gods transport Vintertid Bokning av ADR

Skapa löpnr.